Privacybeleid

 • Home
 • Privacybeleid

Intelli Global LTD. is mogelijk een bedrijf dat oplossingen biedt voor reclametechnologie, waaronder de uitwisseling van mobiele reclame via het PC-gebaseerde Ad Exchange-platform, zijn SDK's en API's ("Diensten"). De Diensten stellen uitgevers en ontwikkelaars van mobiele applicaties ("Apps") en websites in staat om advertenties op hun websites en Apps te plaatsen, en adverteerders om een publiek te bereiken dat geïnteresseerd is in hun producten of diensten. Uitgevers, ontwikkelaars en adverteerders, alsmede de advertentienetwerken en andere platforms die uitgevers en adverteerders met elkaar verbinden en waaraan wij onze diensten verlenen, worden gezamenlijk aangeduid als "klanten".

Intelli Global LTD. en haar groepsmaatschappijen ("Wij") respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van onze website https://globaladvert.eu ("Site") en onze diensten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen en gebruiken over websitebezoekers, klanten en eindgebruikers van klantentoepassingen en websites.

I. INFORMATIE VOOR EINDGEBRUIKERS

1. Welke informatie mogen wij verzamelen?

Wij verzamelen alleen informatie die onze klanten ons voorafgaand aan het verzamelen hebben gevraagd te verzamelen en op basis van hun toestemmingen op de websites en mobiele applicaties van onze klanten en/of op hun apparaten.

Onze software die geïnstalleerd is op websites van klanten en mobiele applicaties die u gebruikt, verzamelt bijvoorbeeld geen locatiegegevens, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dergelijke gegevens te verzamelen. Andere informatie kan ook worden verzameld door tags in te bouwen in de websites die u bezoekt.

Wij vermijden het verzamelen van informatie die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, adres of e-mailadres, maar de informatie die wij wel verzamelen stelt ons in staat uw apparaat in de loop van de tijd te herkennen en uw gebruikerservaring. Wanneer u interactief gebruik maakt van de websites of applicaties van onze klanten met behulp van onze diensten, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen/ontvangen:

 • - Informatie over uw apparaat, zoals apparaattype en -model, netwerkoperator, browsertype, taal;
 • - Loginformatie, met inbegrip van de bezochte toepassing of website, begin- en eindtijd van de sessie, tijdzone, verwijzende URL, type netwerkverbinding en cookie-informatie;
 • - Informatie over websites en mobiele toepassingen van cliënten, zoals gegevens over advertentieservices, trefwoorden en versies;
 • - Informatie over mobiele reclame-identifiers, zoals de reclame-ID (Apple IDFA of Google Advertising ID);
 • - Informatie die wordt verstrekt door het apparaat van de gebruiker (computer, mobiele telefoon, enz.), zoals het IP-adres van het apparaat, het type netwerkverbinding, en informatie over de locatie van het apparaat (land, regio, stad, DMA, GPS-locatie: breedtegraad en lengtegraad) en gebruikersagentstrings;
 • - andere informatie die door onze klanten en andere derden wordt verzameld en met ons wordt gedeeld, zoals informatie over hun serviceactiviteiten. Het kan gaan om inhoud die u hebt bekeken of opgezocht, uw voorkeurstaal of andere niet-persoonlijke demografische informatie, of informatie over uw interesses, om reclame voor u relevanter te maken.

2. Hoe mogen wij de door ons verzamelde informatie gebruiken?

Wij verzamelen informatie over u om diensten aan u te verlenen en voor andere specifieke doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. U bent niet wettelijk verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen en ontvangen:

 • - om diensten te verlenen;
 • - om ons te helpen uw ervaring te personaliseren en te verbeteren;
 • - om de hulpmiddelen en de functionaliteit van de diensten mogelijk te maken en te optimaliseren;
 • - om de functionaliteit van de diensten en de activiteiten van de eindgebruikers te bestuderen en te analyseren;
 • - om steun te verlenen;
 • - om de activiteit op de Diensten te meten voor prijsstellingsdoeleinden;
 • - om de diensten in stand te houden;
 • - om de Diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

Wij kunnen ook een profiel van uw interesses opstellen om onze klanten te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren en u relevantere advertenties voor te stellen.

Wij zullen niet-persoonlijke informatie niet combineren met uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Hoe kunnen wij de door ons verzamelde informatie delen?

Wij kunnen de informatie die wij van u verzamelen voor de volgende doeleinden delen:

We delen het met klanten:

 • - om u contextuele en/of gerichte advertenties te tonen die relevant en interessant voor u kunnen zijn;
 • - voor reclamerapportage en om informatie te verkrijgen over de prestaties van hun reclamecampagnes en om de prestaties van hun advertenties in de loop van de tijd te verbeteren;
 • - om te begrijpen hoe eindgebruikers omgaan met advertenties, welke eindgebruikers de meeste interactie hebben met bepaalde soorten advertenties op de websites en toepassingen van cliënten, en welke advertenties worden aangeboden op de websites en toepassingen van cliënten;
 • - ze met derden te delen:
 • - aanvullende gebruikersgegevens te verkrijgen uit andere bronnen dan de websites en apps van de klant, om de over de gebruiker verzamelde informatie te analyseren en te verrijken en om de gebruiker relevantere en meer gerichte advertenties te presenteren op de websites en apps van de klant en elders;
 • - om diensten van derden te ontvangen, zoals bescherming tegen fraude, opsporing van bots, evaluatie, analyse, zichtbaarheid, geolocatiediensten, advertentiebeveiliging en verificatiediensten;
 • - gedeeld met onze filialen voor de levering van diensten;
 • - gedeeld in andere omstandigheden waarin wij uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen.

4. Uw keuze

U kunt zich afmelden voor de informatie die wij verzamelen als u niet wilt dat wij u gerichte reclame sturen. Als u zich afmeldt, zullen we de informatie die we verzamelen niet gebruiken om u advertenties aan te bieden die overeenkomen met uw interesses.

Om u af te melden voor online gerichte reclame, volgt u deze URL: https://rtb.pltfrm.cloud/users/sync/opt-out

Om je af te melden voor gerichte reclame in iOS-apps, volg je deze URL: https://support.apple.com/en-us/HT202074

Om je af te melden voor gerichte advertenties in de Android app, volg je deze URL: Om Google Analytics uit te schakelen, volgt u deze URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Controleur

Wij wijzen u erop dat wij volgens de GDPR gegevens die als onderdeel van de Diensten zijn verzameld, verwerken als gegevensverwerker en niet als verantwoordelijke voor de verwerking. Volgens de GDPR zijn de gegevensverwerkers onze klanten. Als gegevensverwerkers zetten wij ons in om onze klanten (de voor de verwerking verantwoordelijken) te helpen bij de naleving van de vereisten van de GDPR en de rechten van de betrokkenen.

Wij eisen van onze cliënten dat zij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de eindgebruikers informeren over het verzamelen van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, teneinde de toestemming van de eindgebruikers te verkrijgen voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor deze doeleinden.

6. Kinderen

We staan niet toe dat de Services informatie verzamelen van websites en toepassingen die zich richten op kinderen jonger dan 18 jaar om op interesses gebaseerde profielen op te stellen of advertenties aan te bieden die overeenkomen met de afgeleide interesses van gebruikers. We kunnen informatie verzamelen van websites en toepassingen die zich richten op kinderen jonger dan 18 jaar voor andere doeleinden, waaronder om advertenties weer te geven op basis van contextuele informatie, zoals inhoud of het type site of toepassing (bijvoorbeeld het weergeven van een advertentie voor een videogame in een gamingtoepassing).

7. Bewaring van informatie

Wij bewaren de verzamelde informatie zolang u de sites en applicaties van de klant gebruikt en daarna nog 180 dagen voor interne rapportage, analyse, facturering, probleemrapportage en fraudepreventie, of totdat wij de verzamelde informatie op uw schriftelijk verzoek verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde informatie te bewaren.

II. INFORMATIE OVER ONZE KLANTEN

1. welke informatie mogen wij verzamelen?

Om de website, zijn diensten en hulpmiddelen te gebruiken en er toegang toe te krijgen en om klant van ons te worden, wordt u gevraagd de volgende persoonlijke informatie te verstrekken:

 • - De informatie die u verstrekt wanneer u een privérekening opent op de website;
 • - Contactgegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • - Financiële informatie: volledige huidige rekeningnummers en/of Mastercard nummers;
 • - Gedetailleerde persoonlijke gegevens: geboortedatum, nationaal identificatienummer, land van registratie van het bedrijf;
 • - Indien u contact met ons opneemt door een formulier op de website in te vullen, indien u contact opneemt met onze klantendienst in verband met technische of andere problemen, of indien wij contact met u opnemen in verband met een van de bovenstaande zaken, kunnen wij de persoonsgegevens die u ons eenvoudigweg hebt verstrekt, ontvangen en verwerken.

2. hoe mogen wij de door ons verzamelde informatie gebruiken?

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om u een veilige, vlotte, efficiënte en responsieve dienstverlening te bieden. Wij kunnen deze informatie gebruiken om:

 • - Verlenen van diensten, andere producten en klantenondersteuning;
 • - Verwerken van transacties en versturen van meldingen over uw transacties;
 • - Innen servicekosten;
 • - Geschillen te beslechten en problemen op te lossen;
 • - Potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • - onze website, inhoud, producten, toepassingen, diensten, enz. aan te passen, te meten en te verbeteren;
 • - contact met u op via e-mail.

3. Hoe kunnen wij de door ons verzamelde informatie delen?

Wij kunnen klanteninformatie delen:

 • - aan gecontracteerde dienstverleners die ons helpen bij onze bedrijfsvoering, zoals fraudepreventie, inning van facturen, marketing en technologiediensten;
 • - aan vertrouwde adverteerders voor accountverzoeken of -verificaties of om deelname aan bepaalde functies van onze mobiele advertentiebeurs mogelijk te maken;
 • - binnen onze gelieerde ondernemingen om hun of onze diensten te verlenen, te begrijpen of te verbeteren.

4. Bewaring van informatie

Wij bewaren de informatie die wij verzamelen zolang u onze klant of vertegenwoordiger bent, en gedurende 180 dagen daarna, voor interne rapportage, analyse, facturering, anomalie en fraudepreventie doeleinden, of totdat wij de informatie die wij van u hebben verzameld op uw schriftelijk verzoek verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde informatie te bewaren.

III. ALGEMENE BEPALINGEN

1. overdracht van gegevens buiten uw grondgebied

Wanneer u de Site bezoekt en/of de Diensten gebruikt van buiten de Verenigde Staten, vergeet dan niet dat u informatie (inclusief Persoonlijke Informatie) alleen naar de Verenigde Staten stuurt, waar onze servers zich bevinden. De informatie die wij verzamelen kan ook worden doorgegeven binnen of buiten de Verenigde Staten aan andere landen dan het land waar u woont, afhankelijk van het soort informatie en het doel waarvoor deze wordt gebruikt. Wij mogen de door ons verzamelde informatie alleen delen en overdragen indien wij dit Privacybeleid en andere passende privacy- en veiligheidsmaatregelen naleven en uw informatie alleen namens ons en in overeenstemming met onze instructies wordt gebruikt.

2. Cookies

Wanneer u de Site bezoekt en/of de Diensten gebruikt, kunnen wij kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze bestanden kunnen ook cookies, tags of pixel tags zijn (gezamenlijk "cookies"). Wij gebruiken deze technologieën om u als klant of eindgebruiker van een klant te herkennen, om onze diensten, inhoud en reclame te personaliseren, om de doeltreffendheid van promotie-inspanningen te meten, om ervoor te zorgen dat de veiligheid van uw account niet in het gedrang komt, om risico's te verminderen en fraude te voorkomen, en om het vertrouwen en de veiligheid op de site te bevorderen.

Wij kunnen cookies gebruiken in advertentiediensten om klanten te helpen advertenties op het internet te plaatsen en te beheren.

Het staat u vrij cookies te weigeren indien uw browser of browser add-on dit toelaat, tenzij de cookies noodzakelijk zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van de website te verzekeren. Het weigeren van cookies kan echter gevolgen hebben voor het gebruik van de website en/of de diensten.

3. Beveiliging van informatie

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij en onze hostingdiensten gebruiken systemen, toepassingen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen en het risico van diefstal, beschadiging, verlies van gegevens of ongeoorloofde toegang of gebruik te beperken.

Zo beperken wij bijvoorbeeld de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers van wie wij redelijkerwijs geloven dat zij met die informatie in contact moeten komen om diensten aan u te verlenen of om hun officiële taken uit te voeren. Deze werknemers zijn onderworpen aan geheimhoudingsplichten en worden ter verantwoording geroepen indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Wij zullen alle andere stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Wij zullen uw persoonsgegevens beschermen met fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging te beperken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerking.

4. Toegang tot persoonlijke informatie

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen: [email protected].

• en toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Wij kunnen u vragen bepaalde informatie te verstrekken om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent. Als u van mening bent dat uw persoonlijke accountinformatie niet juist, volledig of actueel is, geef ons dan de informatie die we nodig hebben om deze te corrigeren.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected].

• een kopie te krijgen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en de juistheid van die informatie te verifiëren.

5. Uw rechten als betrokkene op grond van de GDPR

Bij de exploitatie van de Website verwerken wij uw persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking (zoals gedefinieerd in de GDPR). Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zijn wij verplicht uw rechten als betrokkene krachtens de GDPR te eerbiedigen. . Als EU-burger kunt u:

 • - Neem contact met ons op als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • - te verzoeken om verwijdering van of beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw verzoek uitstellen of weigeren indien uw persoonsgegevens op dat moment worden gebruikt voor het verlenen van diensten of voor andere legitieme doeleinden, zoals het voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot ons;
 • - indien u één (of meer) van de bovenstaande rechten uitoefent in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zullen wij eisen dat derden die uw persoonsgegevens bewaren, dienovereenkomstig handelen in overeenstemming met dit Privacybeleid;
 • - U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • - U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden;
 • - U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen tegen u heeft of dat u op vergelijkbare en ingrijpende wijze treft;
 • - U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor kennisbescherming.

6. Veranderingen in de bedrijfsstructuur

Wij kunnen de door u verstrekte informatie delen indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van al of een deel van onze activiteiten als onderdeel van een dergelijke transactie. In beide gevallen zullen uw gegevens beschermd blijven door dit Privacybeleid.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Updates worden van kracht 7 dagen nadat kennisgeving op onze website is geplaatst.

Tot het nieuwe privacybeleid van kracht wordt, kunt u het niet aanvaarden en de website en/of de diensten niet langer gebruiken. Als u de diensten blijft gebruiken nadat het nieuwe privacybeleid van kracht is geworden, betekent dit dat u het nieuwe privacybeleid aanvaardt.

Wij wijzen u erop dat het nieuwe privacybeleid onmiddellijk in werking treedt of wanneer wij het privacybeleid wensen te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

8. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens of vragen over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of +44 7537180335