Voorwaarden en Condities

 • Home
 • Voorwaarden en Condities

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u ("Klant") en Intelli Global LTD ("Global Ad"). Door het plaatsen van een bestelling bij ons door het invullen van de campagne activeringsformulier beschikbaar na het aankoopproces, erkent u dat u gewoon hebt gelezen, begrepen en aanvaard deze voorwaarden en bepalingen.

Global Advert opereert als Intelli Global LTD. dat geregistreerd is en bestaat onder de wetten van Engeland en Wales, met haar statutaire zetel te 201 A Victoria Street, London, England, SW1E 5NE.

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. AUTEURSRECHT

Het kopiëren en reproduceren van de inhoud is verboden. U mag de inhoud van onze website of het RTB Platform niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, tonen of verkopen.

1.2. ELIGIBILITEIT

Door gebruik te maken van Global Advert en dus van de service die wij aanbieden, verklaart en garandeert u dat alle informatie die u bij uw registratie verstrekt juist en nauwkeurig is en dat u de juistheid van dergelijke informatie zult handhaven. Registratie is alleen voor uw persoonlijk/commercieel gebruik en u mag anderen niet toestaan uw account te gebruiken, met inbegrip van uw profiel of e-mailadres.

1.3. DATUM/TIJD

Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor de duur van uw gebruik van het Global Advertising Platform (de "Dienst"). U kunt zich op elk moment uitschrijven. Door gebruik te maken van de dienst en Adverteerder te worden, erkent u dat Global Advert het recht heeft om uw lidmaatschap te beëindigen als u deze Overeenkomst zonder kennisgeving schendt. Lidmaatschap van Global Advert is gratis.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1. BETALING

Het Global Advert-platform werkt alleen op vooruitbetaalde basis. Alle betalingen moeten worden verricht via geaccepteerde betalingsgateways. Ongebruikte reclamecredits vervallen na 12 maanden.

2.2. GEADVERTEERDE WEBSITES

Wij sturen geen verkeer naar de volgende websites

 • - Websites met illegale of ongepaste inhoud of links naar dergelijke inhoud
 • - Websites die kwaadaardige code gebruiken of tijdens een scan als besmet met virussen worden gerapporteerd
 • - Websites die impressies leveren die zijn gegenereerd door verkeersuitwisselingsplatforms
 • - Websites met illegale of ongepaste inhoud of links naar dergelijke inhoud
 • - Websites die niet bedoeld zijn om botverkeer te genereren
 • - Websites in aanbouw of met weinig of geen inhoud

2.3. DE LANDINGSPAGINA

Landingspagina's worden niet aanvaard:

 • - Landingspagina's met achtergrondgeluid en muziek
 • - Pagina's met redirects zijn niet toegestaan
 • - Pagina's met extra pop-upvensters
 • - Pagina's die de optie om het pop-upvenster te sluiten uitschakelen
 • - Pagina's met kwaadaardige code

2.4. EDITOREN

Sites die een van de volgende inhoud bevatten, worden niet toegelaten:

 • - Pornografische of volwassen inhoud (PG-13 is aanvaardbaar).
 • - Gewelddadige inhoud.
 • - Haatzaaien (waaronder inhoud die aanzet tot haat of geweld tegen individuen of groepen op grond van ras of etniciteit, godsdienst, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus of seksuele geaardheid/identiteit), pesterijen, intimidatie, of soortgelijke inhoud die aanzet tot het toebrengen van schade aan een individu of groep.
 • - Overdreven godslastering.
 • - Piraterij/agressie van de inhoud.
 • - Software zoals desktop plug-ins.
 • - Malware or adware.
 • - Inhoud in verband met illegale drugs en drugsparafernalia.
 • - Inhoud die producten van bedreigde diersoorten promoot, verkoopt of daarvoor reclame maakt.
 • - Verkoop van bier of alcohol.
 • - Verkoop van tabak of aanverwante producten.
 • - Verkoop van medicijnen op recept.
 • - Verkoop van wapens of munitie (bijv. vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, gevechtsmessen, verdovingsgeweren).
 • - Verkoop of distributie van cursuswerk of werk van studenten.
 • - Inhoud van programma's die gebruikers betalen voor het klikken op advertenties of aanbiedingen, het uitvoeren van zoekopdrachten, het surfen op websites of het lezen van e-mails.
 • - Alle andere inhoud die illegaal is, misdaad bevordert of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.

2.5. DOOR DE WET

De gebruiker stemt ermee in geen kwaadaardige code te gebruiken of te verspreiden via het gebruik van het wereldwijde reclameplatform. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn illegale handelingen. Elk illegaal gebruik van het systeem zal zonder voorafgaande waarschuwing aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld.

2.6. RESTITUTIES

Klanten kunnen binnen 24 uur na het downloaden hun geld terugvragen. Indien klanten na de periode van 24 uur daadwerkelijk wensen te annuleren, kan het geld niet worden teruggestort. Alleen aanvragen die door een koper van middelen worden ingediend, kunnen worden goedgekeurd. Om een terugbetaling aan te vragen, kunnen klanten een e-mail sturen naar [email protected].

3. DISCLAIMER

De site en dus de service worden "in de huidige staat" aangeboden en Global Advert wijst uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. Global Advert kan geen specifieke resultaten van het gebruik van de Site en/of de Service garanderen en belooft dit ook niet.

4. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Global Advert, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de service in strijd met deze overeenkomst en/of enige schending van deze overeenkomst en/of enige schending van uw vertegenwoordiging en garanties zoals hierboven uiteengezet.